trận đấu Có Càng đa dạng Bàn Thắng Càng Ít bất ngờ[/b]

Post Reply
qwe1234
Posts: 169
Joined: Thu Oct 31, 2019 6:52 pm

Fri Dec 13, 2019 9:05 am

Do đặc điểm chuyên môn cũng như quan điểm bóng đá khác nhau nên số bàn thắng trung bình ở các giải đấu bóng đá cũng không giống nhau
Do đặc điểm chuyên môn cũng như quan điểm bóng đá không giống nhau nên số bàn thắng trung bình ở các nền bóng đá cũng khác nhau. Ở giải bóng đá Đức và Hà Lan thường có tỷ lệ ghi bàn phổ thông hơn hẳn so với giải bóng đá Pháp và Italia. Ở đây, chúng ta bàn về mối liên quan giữa số bàn thắng và xác suất xảy ra kết quả bất thần của những trận đấu bóng đá.

Theo Báo cáo của giới nghiên cứu, lúc những đội nằm trong lực lượng 5 đội mạnh nhất ở giải bóng đá Anh gặp những đội nằm trong lực lượng 5 đội yếu nhất, tỷ lệ ghi bàn thường là 7-3: Bình quân, hễ đội mạnh ghi được 7 bàn thì đội yếu ghi được 3 bàn. Trong một thời khắc bất kỳ, có 70% xác suất bàn thắng Tiếp đến sẽ thuộc về đội mạnh, 30% bàn thắng Tiếp theo thuộc về đội yếu. kể cách khác, trong các cuộc đấu bóng đá chỉ có 1 bàn thì có 70% khả năng đội mạnh chiến thắng, 30% khả năng đội yếu thắng lợi.
truy tìm cập
Ở những cuộc đấu bóng đá có phổ thông bàn thắng, cách tính xác suất vẫn theo nguyên tắc: 70% bàn thắng Tiếp đến thuộc về đội mạnh. Xác suất để đội yếu thắng đội mạnh 2-0 là 30% x 30%=9% (tức cả 2 bàn thắng đều do đội yếu ghi được). Xác suất để đội mạnh thắng 2-0 là 70% x 70%=49%. Xác suất hòa 1-1 là 100% - 9% - 49%=42%. Xin nói lại, đây là chỉ đề cập trong trường hợp trận đấu bóng đá có đúng hai bàn, ko phải nguyên tắc tính xác suất cho những tỷ số 1-1, 0-2, 2-0 ở một trận đấu bóng đá bất kỳ.

giả dụ trận chiến bóng đá có 3 bàn thắng thì xác suất để đội yếu thắng 3-0 là 30% x 30% x 30%=hai,7%. Xác suất để đội mạnh thắng 3-0 là 70% x 70% x 70%=34,3%. Xác suất để đội yếu thắng 2-1 là 30% x 30% x 60%=5,4%. Xác suất để đội mạnh thắng 2-1 là 57,6%. tương tự, có 8,1% khả năng đội yếu chiến thắng (2-1 hoặc 3-0) và 91,9% khả năng đội mạnh thắng lợi (2-1 hoặc 3-0) trong những cuộc đấu bóng đá có đúng 3 bàn.

các trận bóng đá có kết quả trong khoảng 1 tới 3 bàn, chúng ta thấy rằng xác suất thắng lợi của đội yếu giảm mạnh từ 30% xuống còn 8,1%. Xác suất đội mạnh chiến thắng cải thiện trong khoảng 70% lên đến 91,9%. Với những trận bóng đá có 2 hoặc 4 bàn, cách tính sẽ phức tạp hơn (nhưng nguyên tắc vẫn vậy) do các trận này còn có cửa hòa (1-1 hoặc 2-2). Nguyên tắc chung là hễ số bàn thắng càng cao thì kết quả bất ngờ (đội yếu thắng) càng thấp
Post Reply